Thứ Hai, 25 tháng 11, 2013

Nàng Thơ Ơi ...
EM đã hiểu, nhưng xin đừng hỏi ghẹo
Để dòng thơ từ muôn nẻo về đây
Cho Thu vàng ướp lá mộng mê say
Đan nổi nhớ lịm dần trong nét chữ

EM đã hiểu, khi nàng thơ chiếm ngự
Thì thi nhân mong cố giữ trong mơ
Mỗi chiều buồn, còn đó những ý thơ
Ru cuộc sống muộn phiền trên xứ lạ

EM có thấy, mỗi Thu về khoe lá
Kỷ niệm hồng khắc khoải cả trời thương
Nhắc nhở lòng dấu ái thuở chung đường
Chiều tan học đón đưa cùng sánh bước

Anh xin giữ, những gì còn có được
Những vần si nào biết trước ngày mai
Nàng Thơ ơi, xin mãi ngự trên ngai
Cho nét chữ tung tăng mừng nắng mới ....

Hoàng Dũng