Thứ Ba, 12 tháng 11, 2013

Kỷ Niệm 55 Năm Ngày Thành Lập Trường Tống Phước Hiệp-Phần 3

Buổi tiệc do nhà trường đãi nhân kỷ niện 55 năm ngày thành lập Tống Phước Hiệp tại nhà để xe đạp ngày xưa.
 Từ trái: Sương, Hoàng Oanh, Tùng Thu, Vĩnh
 Hoa Phượng, Quang Võ( Quay Film) Kim Oanh, Ngọc Trâm, Tùng Thu
 Ngọc Sương, Hoàng Oanh, Tùng Thu, Vĩnh
 Quang Võ quay Film
Cưng, Hoa Phượng, Kim Oanh, Ngọc Trâm, Ngọc Sương
 Thu Cúc, Cưng, Hoa Phượng, Kim Oanh, Ngọc Trâm