Thứ Tư, 20 tháng 11, 2013

Thơ Tranh: Có Phải Vì Em

Thơ:Khánh Hà
Thơ Tranh: Kim Oanh