Thứ Ba, 19 tháng 11, 2013

Vườn Hoang
Bước vào vườn tim ai. Quyết định!
Dù hoang tàn kỷ niệm ngổn ngang
Thu dọn vườn tim ai. Quyết định!
Tay sướt trầy gai nhọn máu tươi

Ươm mầm non tưới cây mật ngọt
Nụ hoa lòng rực rỡ đơm hương
Vườn say ngan ngát sớm vấn vương
Cửa rộng mở ong vờn lơi lã

Khách lạ đến với lòng trìu mến
San sẻ tình yêu nỡ vội quên
Quên ban sơ lơ là cảnh cũ
Hạnh phúc lỡ làng phụ vườn xưa

Người làm vườn ở lại sầu mưa
Vun hoài ký ức vừa nhung nhớ
Mưa kéo dài.... mưa dai không dứt
Người bỏ vườn ray rứt vườn hoang?

Kim Oanh
4/8/2013