Thứ Ba, 12 tháng 11, 2013

Kỷ Niệm 55 Năm Ngày Thành Lập Trường Tống Phước Hiệp-Phần 2

CHS  Tống Phước Hiệp, Nguyễn Trường Tộ, Thủ Khoa Huân  niên khoá 1969-1976 - Hội ngộ 2004
Cựu học sinh lớp 12 niên khóa 69-76
Hàng1:Thu Cúc, Ngọc Liên, Mỹ Hinh, Tùng Thu, Vĩnh, Hoàng Oanh,Cao Kim Phượng, Mỹ Phước
Hàng 2: Cưng, không biết tên, Bạch Vân, Mỹ Yến, Phương Diệu
Hàng3: Thủy Nguyễn, không biết, Kim Cúc,không biết, Hoa Phượng, Mỹ Trang
Hàng 6: Quang võ, Mười, Yến, Không biết, không biết, không biết, Kim Oanh, Ngọc Trâm, Ngọc Sương.

Bàn nhất: Kim Sa, Thu Cúc, Kim Oanh
Bàn nhì:Vĩnh, Tùng Thu, Cưng
Lớp 12D8(12A) Niên khoá -1976
Bàn đầu từ trái: Bàn 1) - Kim Sa, Thu Cúc,
2) Vĩnh, Tùng Thu,Cưng -Cựu học sinh lớp 9/8 - niên khóa 72-73
Cựu học sinh lớp 12C - niên khóa 75-76
1/Kim Cúc, Kim Phượng
2/ Thủy Nguyễn, Mỹ Yến
3/ Ánh
4/ Huệ( áo đen), Ngọc Liên ( áo trắng)

Từ trái hàng1:Thu Cúc, Ngọc Liên, Mỹ Hinh,Tùng Thu, Vĩnh ,Hoàng Oanh, Phượng, Mỹ Phước,Huệ, không biết tên.
Hàng 2:Lâm, Cưng, không rõ, Bạch Vân, Mỹ Yến, Phương Diệu
Hàng 3:Thuỷ Nguyễn,không biết, Cúc, không biết, Hoa Phượng, Ngô thị Mỹ Trang
Hàng 4:Quang Võ, Mười, Yến, không biết, không biết, không biết, Kim Oanh, Ngọc Sương, Ngọc Trâm

Kim Oanh
Vĩnh Long 2004