Thứ Sáu, 22 tháng 11, 2013

Dạ Cổ Hoài Lang - Mừng Ngày Giỗ Tổ Truyền Thống Cải Lương - Melbourne Autralia

Cao Văn Lầu, thường gọi Sáu Lầu,
Sinh ngày 22 tháng 12 năm 1892
Mất ngày 13 tháng 8 năm 1976
Ông là một nhạc sĩ và là tác giả bài "Dạ cổ hoài lang", một bài ca độc đáo và nổi tiếng nhất trong nghệ thuật cải lương Việt Nam.


  
Tiếng Hát: Hương Lan
Ảnh của Bùi Quốc Hùng