Chủ Nhật, 10 tháng 11, 2013

Thơ Tranh: Ai Vẫn Khờ


Thơ: CHS Nguyễn Trường Tộ
Thơ Tranh: Kim Oanh