Thứ Ba, 7 tháng 7, 2015

Thương Ghế


Em lỗi hẹn, chiều nay em không đến
Công viên buồn anh một bóng trong sân
Đếm thu đi qua tiếng lá rơi dần
Nghe chiếc ghế như có gì hờn dỗi...

Mưa thu khóc trên con đường lầy lội
Một mình anh theo ngõ tối đìu hiu
Lòng thẩn thờ thương chiếc ghế ban chiều
Thu trơ trọi vô tình không đủ ấm.

Biện Công Danh