Thứ Hai, 13 tháng 7, 2015

Nhớ Phố Xưa


Phố Pleiku mùa hoa phượng vĩ
Thắm lòng người sao nở lá lay
Hỏi mùa hoa ba tháng chia tay
Nay ngăn cách chi dài rơi lụy

Lê Kim Hiệp
Pleiku- 1974