Thứ Hai, 20 tháng 7, 2015

Ước Chi...


Ước chi…Ai chiếc lá rơi
Hôn lên mái tóc má môi phai kìa
Chao ơi!Ánh mắt nồng tia
Lung linh bến đỗ thuyền dìa bên ta
Mùa này…!Chớ vội lìa xa
Nhích gần hơi ấm ôm xòa đôi vai
Lượt thượt mái tóc thu dài
Thẹn thùng che kín trăng ngoài song thưa 

Kim Oanh