Thứ Bảy, 4 tháng 7, 2015

Thơ Tranh: Nữ Thần Tự Do (July 4th)


Thơ: Song Quang
Thơ Tranh: Kim Oanh