Thứ Năm, 9 tháng 7, 2015

Cõi Đông...


Lạ chưa đông nào không sầu
Gió vang tiếng gọi từng câu ân tình
Đêm in vách chạm bóng hình
Mây giăng tuyết bám chôn linh hồn mòn
Sương mù trắng phủ đầu non
Dấu yêu người cũ có còn ghé thăm?

Kim Oanh