Chủ Nhật, 5 tháng 7, 2015

Thơ Tranh: Khánh Hà Đề Thơ


Thơ: Khánh Hà
Thơ Tranh: Kim Oanh