Thứ Ba, 21 tháng 7, 2015

Đề Thơ: Thi Tập Ngất Ngưởng Một Đời Mây


Thơ & Thơ Tranh: Kim Oanh