Thứ Tư, 7 tháng 5, 2014

Khúc Tình Lạc Phím


Ôi chén nguyệt sầu bóng lặn!
Gối chăn thổn thức hỏi rằng vì ai
Thương vai lạnh buốt đông dài
Gửi sầu tri kỷ phương đoài nhớ nhung
Khúc tình lạc phím tơ chùng
Thuở nào hát bản tương phùng đêm trăng…


Kim Oanh