Chủ Nhật, 16 tháng 11, 2014

Ghen!


Ghen trăng mười sáu sáng ngời
Ghen môi hồng phấn gọi mời lẳng lơ
Ghen trăng kiêu sa làm ngơ
Ghen.. tương tư lắm tình hờ của trăng
Ghen dáng ngọc ngà Cung Hằng
Ghen Cuội mơ ước được thăng lên trời
Ghen Sao vây quanh lã lơi
Ghen! Ghét! Nhưng mãi …suốt đời yêu trăng

Kim Oanh