Thứ Năm, 26 tháng 9, 2013

Gió - Lê Kim Thành


Thơ Lê Kim Thành
Thơ Tranh: Kim Oanh