Thứ Hai, 13 tháng 10, 2014

Nhớ Sao Là Nhớ......


Đã lâu lắm rồi không về thăm lại
Nhớ hương thơm lúa chín tỏa đầy đồng
Nhớ chân trời xanh biên biếc mêng mông
Nhớ má đỏ môi hồng người thôn nữ

Đã lâu rồi không về thăm trường cũ
Hàng cây trơ hoa phượng phủ nắng trưa
Dáng người áo trắng qua chiếc cầu dừa
Những buổi tan trường … Tình vương vấn lạ!

Đêm từng đêm nỗi day dứt trong ta
Nhớ quê nhà nhớ đường xưa chung lối
Thời gian vô tình… cằn cỗi chờ mong
Bao yêu thương nhung nhớ gửi ngược dòng

Bên song cửa có còn ai đứng đợi?

Kim Oanh