Thứ Tư, 10 tháng 8, 2016

Dòng Trôi...Lênh đênh sóng nước miệt mài
Cánh buồm trôi mãi bao ngày dừng chân
(Daniel Bien)

Buồm đi mang cả bâng khuâng
Bến chờ đợi biết bao lần nước vơi
Buồm xa bạc trắng dòng trôi
Bến sầu chìm giữa cuộc đời như vôi
Lỡ làng dìm Bến trăng rồi
Mộng ảo cố níu nửa vời Buồm ơi!

Kim Oanh