Thứ Sáu, 26 tháng 12, 2014

Lời Kinh Cầu ..


Môi em thắm nến hồng rực rỡ
Nụ cười duyên bỡ ngỡ cùng anh
Đêm Giáng Sinh hạnh phúc an lành
Bên hang đá nguyện xanh tình mãi

Tiếng chuông ngân từng hồi chậm rãi
Lòng mình hối hãi sợ đêm tan
Tay trong tay  mơ màng ước hẹn
Đôi lòng giữ vẹn đến mùa sau..
......
Người ra đi .. trời tắt đèn sao
Người ở lại lòng đau trăm mối
Băng giá bao trùm lên muôn lối
Nguyện Ngài soi bóng tối con qua

Đêm nay dâng trọn bài Thánh ca
Lời cầu kinh thiết tha xưng tội
Xin tha thứ con chiên mắc lỗi
Bỡi yêu người nỡ dối lòng...  Không!

Kim Oanh