Thứ Ba, 18 tháng 11, 2014

Ghét!


Ghét ta hay mãi mộng mơ
Ghét ta cứ niú dây tơ giữa trời
Ghét ta hồn lạc trùng khơi
Ghét ta tơ tưởng Trăng ơi yêu người

Ghét ta lòng tạc ngậm ngùi
Ghét ta tìm bóng chôn vùi thanh xuân
Ghét ta chối bỏ bâng khuâng
Ghét ta chẳng nhốt Trăng. ..dâng tim này!

Ghét ta than thở canh dài
Ghét ta sầu vướn tình đày vực sâu
Ghét ta vuột mất tình nhầu
Ghét ta vò võ canh thâu …Trăng tàn

Kim Oanh
3/2012