Thứ Ba, 14 tháng 7, 2015

Vớt Mảnh Nửa Vời


Sông khuya vớt nửa vầng trăng
Bình minh hứng lại nửa ngăn mặt trời
Loanh quanh hớt mảnh nửa vời
Lênh đênh níu giữ hoa đời nổi trôi
Mịt mờ bóng ngã chiều rơi
Hoàng hôn nhặt nỗi tàn hơi bàng hoàng.

Kim Oanh