Thứ Hai, 21 tháng 12, 2015

Vọng Thức


Từ Người đi đông về quạnh quẽ
Bên Giáo Đường lặng lẽ âm vang
Tiếng cầu kinh chất chứa thở than
Ngày xưa cũ mơ màng hư thực
Từng hồi chuông nửa đêm vọng thức
Trái tim nghèn nghẹn giựt tỉnh mơ
Từ Người đi xa tít mịt mờ
Bóng sương phủ tơ tơ tưởng tưởng

Kim Oanh

2012