Thứ Bảy, 5 tháng 9, 2015

Thánh Ca Về Cha Mẹ (Đã mất) Hay Nhất

Dâng tiếng hát Nhớ Ơn tháng 9
Lòng nguyện cầu Ba Má hiển vinh
Thảnh thơi nơi Nước Chúa yên bình
 Vui hạnh phúc trong tình con trẻ

Kim Oanh
Melbourne 5/9/2015