Thứ Hai, 4 tháng 6, 2018

Thơ Tranh: Nhớ Xưa


Thơ: Nguyễn Cao Khải
Thơ Tranh: Kim Oanh