Thứ Ba, 30 tháng 1, 2018

Bụi Mùa Đông( Viết từ Nếu Em Là...của Kim Oanh )

Ta về phủi bụi mùa đông
Trên vai du mục tựa song cửa người
Đôi giày đọng cứng bụi trời
Cõi lòng chưa phủi được thời lưu vong
Em từ chấn sắt tang bồng
Khảy cung gió bấc, buốt hồn thủy chung
Tai ta trong gió tơ chùng
Tim trôi giữa điệu mông lung đất trời
Bụi nào thành lệ rụng rơi
Hồn nào ngớ ngẩn tơi bời vỡ tan
Ta về cửa đóng giá băng
Đành quay chân bước bụi trần thênh thang

Hoài Tử

Xem Bài Kim Oanh: Nếu Em Là 


Đăng nhận xét