Thứ Bảy, 20 tháng 1, 2018

Thơ Tranh Nghệ Sĩ: Hai Lối Mộng - Nhạc Sĩ Trúc Phương


Thơ: Song Quang
Thơ Tranh: Kim OanhTiếng Hát: Giao Linh
Thực Hiện: Nhạc Thu Âm Trước 1975

Đăng nhận xét