Thứ Năm, 25 tháng 1, 2018

Thơ Tranh: Tiễn Biệt Danh Hài Văn Chung

Được Tin Danh Hài Bác Văn Chung đã mãn phần lúc 23 giờ 
Ngày 22/1 tại California, Hoa Kỳ. Hưởng thọ 91 tuổi, 
 Hiệp nguyện với bạn Bửu Tùng nguyện cầu cho Hương Linh Bác được sớm về Tiên Cảnh.
Thành Kính Phân Ưu


Thơ: Bửu Tùng
Thơ Tranh: Kim Oanh

Đăng nhận xét