Thứ Sáu, 26 tháng 1, 2018

Xuân ĐếnChẳng đợi thế rồi Xuân cũng mang
Ngàn hoa rực rỡ xuống nhân gian
Xê xang xiêm áo nầy nhan sắc
Thắm thiết đoàn viên đấy lệ vàng*
Thế cuộc mặc tình xoay với trở
Nguồn thơ tiếp nối mộng xuân sang
Vui đi không kẻo xuân tàn đấy
Đời vẫn Vô Thường Hư Thực Tan..

*Lệ tết là đoàn tụ với gia dình.
Bằng Bùi Nguyên

Đăng nhận xét