Thứ Ba, 23 tháng 1, 2018

Gợi Giấc Mơ Xuân

(Hình ảnh - Paulle Minh)

Gợi Giấc Mơ Xuân

Gợi giấc mơ xuân đỏ nhánh đào
Hương ngày đuổi gió thoảng trên cao
Tơ rơi ngõ trước vàng hiên nắng
Mộng áo ai xưa thắm sắc đào

Mùa nay đã rụng cánh về đâu
Nước cuốn hoa trôi khuất bóng mầu
Bến cũ! Hai tà thêu đoá nở
Đào xuân vạt tím lụa giờ đâu

Gợi giấc mơ xuân nhớ một người

Nhị (Cố Quận)
***
Bài Họa: Gợi Giấc Mơ Xuân

Gợi giấc mơ chi tủi má đào
Tan tành hy vọng vẽ vời cao
Bên song một bóng soi nhân ảnh
Lặng lẽ sầu riêng bạc phận đào

Ngày đi lữ khách nhớ gì đâu
Tan tác hoa rơi úa sắc màu
Hiên vắng nửa vầng trăng héo hắt
Xuân về cánh nhạn biết tìm đâu

Gợi giấc mơ xuân nhắc nhớ nguời

Kim Oanh

***
Giấc Mơ Xuân

Giấc mơ xuân,đỏ thắm cành đào
Thoảng gió theo về tự dốc cao
Rơi rụng tả tơi hoa héo nụ
Xui ta chạnh nhớ...má hồng đào

Những cánh đào mơ,giờ ở đâu??
Hoa xưa tan tác có phai màu?
Bên hiên trăng sáng soi bàng bạc
Chợt hỏi tình xuân giạt chốn đâu?

Giấc mơ Xuân nhớ gọi tên người

Song Quang
Đăng nhận xét