Thứ Năm, 10 tháng 8, 2017

Gọi Nhớ - Lê Văn Khoa - Quỳnh GiaoNhạc: Lê Văn Khoa
Tiếng Hát: Quỳnh Giao  
Thực Hiện: Hoàng Khai Nhan