Thứ Hai, 7 tháng 8, 2017

Thơ Tranh: Nhặt Guốc Ai Quên


Thơ: Song Quang
Thơ Tranh: Kim Oanh