Thứ Năm, 10 tháng 8, 2017

Ước NguyệnXuân Hạ Thu Đông cũng nấm mồ
Đời người hỉ nộ có gì xa
Lã chã rơi sau lưng rình bước
Rước Thiên Thần giả cạnh quanh ta

Sáng bình minh lẫn bóng chiều tà
Loanh quanh ngõ lạ ánh đèn hoa
Di sơn đảo hải hà chung thủy
Chia Loan rẽ Thúy thói chim di

Ly hương dẫn lầu son gác tía
Công thành danh toại trút đèn khuya
Thân Phụ Mẫu xa lìa muôn thuở
Câu nghẹn ngào ngỡ giấc giàu sang

Trách Xuân tươi dỡ dang nở muộn
Đợt sóng cuồng chậm bước đoàn viên
Canh phiên lỗi nghĩa vuông rào mục
Thúc giục tình thủ túc ngàn hoa
Xuân Hạ Thu Đông cũng một nhà

Pleiku 1 - 9 - 2009
Lê Kim Hiệp