Thứ Năm, 3 tháng 8, 2017

Xa Vời - Oan Tình

Xa Vời

Em như trái thị trên cây 
Tuy thèm nhưng phải đứng đây ngước nhìn
Em như ảo ảnh hoá hình
Chẳng âu yếm được chữ tình lại mang

Quên Đi

***


Oan Tình

Nhẫn tâm đốn sạch rừng cây
Lũ tràn đói khổ về đây… trố nhìn
Ai phán bản án tử hình
Dân xơ xác gánh oan tình đeo mang

Kim Oanh