Thứ Ba, 8 tháng 8, 2017

Mùa Trăng Ngày Cũ


Mùa trăng ngày cũ sáng soi
Nay song bóng lẻ nến còi lụn tan
Mỏi mòn tin nhạn khuất ngàn
Gió xào xạc lá mơ màng ngỡ ai
Hương nồng áo cũ còn đây
Từng đêm nỗi nhớ trùng vây mộng về

Kim Oanh
* Ảnh của Biện Công Danh