Thứ Năm, 10 tháng 8, 2017

Tôi


1/ 
Bài Xướng:
Tôi


Lắm lúc email mấy chữ thôi
Mà cho đậm cảm giác bồi hồi
Cái gì mở ngõ tuồng như thể…
Tôi…

Cao Linh Tử
***
Bài Họa:

Chỉ chừng chữ ấy trải lòng thôi
Khó quá sai ơi sửa mấy hồi
Trầm bổng áng thơ trao cảm mến...
Tôi...

Kim Phượng
***
Bài Họa:

Hai bài xướng họa quá hay thôi
Thưởng thức tim lay choáng một hồi
Thơ thẩn thả vần cùng Tử, Phượng (*)
Tôi ​

​Kim Oanh​
(*) Anh Cao Linh Tử và Chị Kim Phượng
******


2/ 
Bài Xướng:
Tôi


Gió chẳng muốn ngừng mây chửa thôi
Thay hình đổi chỗ biết bao hồi
Tà dương còn chút tình lưu luyến
Tôi!

Cao Linh Tử
***
Bài Họa:

Nhơn tình ấm lạnh vậy thì thôi
Sang tới hèn lui đã tự hồi
Thế thái đắng cay lòng vẫn trụ
Tôi!

Kim Phượng
***
Bài Họa:

Muốn cây đứng lặng gió ngừng thôi 
Tri kỷ hiểu nhau chẳng mấy hồi 
Mượn Chữ  trao tâm tình quyến luyến 
Tôi

​ Kim Oanh​ 
******


3/  
Bài Xướng:
Tôi

Quý mến nhau rồi chớ bảo thôi
Cầu mong bên nớ mãi thư hồi
Dù muộn nắng tà xin hiểu thấu
Tôi .

​ Cao Linh Tử
***
Bài Họa:

Thâm tình lay động trái tim thôi
Sinh ký tử quy lẽ khứ hồi
Mến nhau thấu hiểu lòng tri kỷ
Tôi!

Kim Phượng
***
Bài Họa:

Khoang dung độ lượng ở đời thôi 
Hạnh phúc tâm an ắt khứ hồi 
Trồng duyên gieo thiện phàm ân phước
Tôi
​ 
​Kim Oanh​ 

******


4/ 
Bài Xướng:
Tôi

Chỉ một hồng nhan tri kỷ thôi
Gần xa ngỡ gặp biết bao hồi
Bèo mây tụ tán nào ai biết
Tôi

Cao Linh Tử
***
Bài Họa:

Bên đời độc bước một mình thôi
Tri kỷ sao thư chẳng thấy hồi
Tụ tán bèo mây ôi định mệnh
Tôi

Kim Phượng
***
Bài Họa:

Lắng lòng chiêm nghiệm phút giây thôi
Mở rộng từ bi thiện sẽ hồi
Mỉm nụ cười sen soi chiếu diệu
Tôi


Kim Oanh
***
Và Một Khổ Cuối

Trường thiên Yết Hậu tựa là Tôi
Hạnh phúc tìm trong vận khứ hồi
Cảm mến song Kim cùng xướng họa
Thôi!


Cao Linh Tử
24/7/2017