Thứ Ba, 27 tháng 2, 2018

Bao Giờ Rộ Xuân Rộ Xuân - Ta Hình! Người Xưa BóngBài Xướng: Bao Giờ Rộ Xuân Rộ Xuân

Ta người chung bóng chung hình
Ngõ sớm đi học thơ tình nhớ thương
Ngày qua tháng lại bỗng vương
Chối hoài đêm đến dạ tương tư người

Trăng nghiêng kẽ lá mỉm cười
Mắc cỡ che mặt niềm vui giấu lòng
Bên rào trổi khúc bổng trầm
Lời yêu khe khẻ âm thầm hòa cung

Giấc mơ hoa bướm nhị trùng
Đôi ta mộng ước chẳng cùng đường tơ
Ái ân ngoảnh mặt hững hờ
Vườn xưa chung thủy bao giờ rộ xuân?


Kim Oanh
***
Bài Cảm Tác:
Ta Hình! Người Xưa Bóng


Ta, người xưa hình bóng
Sau trước một con đường
Người nữ sinh áo lộng
Ta tóc ngắn thầm thương

Đi về đâu đã nói
Giữ lòng chi tình ôi
Tháng ngày qua rất vội
Tình buồn! Con nước trôi

Thuyền người ra biển rộng
Đò ta đắm sông sâu
Tình chìm trong gió sóng
Giạt hai trời bể dâu

Ta hình! Em xưa bóng
Chung đường...lạc dấu nhau
Nên đời chia cách mộng
Hai người khóc tình đau

Nhị( Cố Quận)

Đăng nhận xét