Thứ Năm, 15 tháng 2, 2018

Thơ Tranh: Tết Về Ngoại

Bảy ơi! Một mùa xuân vắng anh. 
Mai về Ngoại ăn Tết với Ngoại và Ba Má vui vẻ nha Bảy.


Thơ: Lê Kim Hiệp
Thơ Tranh: Kim Oanh

Đăng nhận xét