Chủ Nhật, 4 tháng 2, 2018

Xuân Tình


Ta chẳng mong xuân cũng chẳng đợi xuân
Thiết tha xuân vẫn đến ngự dương trần
Khô cằn sỏi đá rộn ràng đua sắc
Hỏi tình ai chẳng phút động lòng xuân!

Kim Oanh
* Ảnh - Biện Công Danh

Đăng nhận xét