Thứ Bảy, 17 tháng 2, 2018

Quà Tết?Quà đầu Xuân ai gửi tặng
Nhận xong nghe nặng trái tim mình
Quê hương đựng một chén tình
Một ly non nước đậm linh hồn người
Cạn chưa sao dạ ngậm ngùi
Hoa mai nhỏ lệ nụ cười héo hon
Giao thừa nỗi nhớ mỏi mòn
Lòng ta tan nát có còn xuân không!

Kim Oanh

Đăng nhận xét