Thứ Năm, 22 tháng 2, 2018

Cách Mấy Dặm XuânĐôi bờ cách mấy dặm xuân
Hai lòng vương vấn bâng khuâng Tết này
Én đưa tin báo trời tây
Gió lay hoa trổ hương đầy vườn quê
Hụt hẫng trược triền dốc mê
Bao mùa xuân mộng rủ rê ...xa dần

Kim Oanh
Đăng nhận xét