Chủ Nhật, 11 tháng 2, 2018

Xuân Ly Hương! - Chạnh NhớXuân Ly Hương!

Dường như mùa đã trở về
Lòng sầu trăm mối bộn bề trở trăn
Tết nhà áo lụa hoa giăng
Tết ly hương xứ võ vàng sắc xuân

Kim Oanh
***
Bài Cảm tác: 

Chạnh Nhớ

Mai vàng khai nụ ấy xuân về
Đất dậy hồn xuân tỏa vạn bề
Chạnh nhớ ngày thơ thơm áo lụa
Tiền thân quyện gió ngát hương vê

Hương Thềm Mây
(GM.Nguyễn Đình Diệm).
22.01.2018.
***
Xuân Ly Hương

Hình như Xuân lại trở về!
Thấy Mai Đào nở tư bề giăng giăng
Lòng riêng trăm mối trở trăn
Tha hương khi thấy mai vàng biết Xuân!

Song Quang

1/23/18
Những ngày sắp Tết Mậu Tuất

Đăng nhận xét