Thứ Tư, 21 tháng 2, 2018

Thầy Mặc Phương Tử Chúc Xuân


Chúc nhau một cánh mai hoa
Tình xuân đến, khắp mọi nhà bình yên
Cát tường, như ý, như nhiên
Niềm vui hạnh ngộ cho triền miên xuân.

Đầu xuân 2018
Mặc Phương Tử
Đăng nhận xét