Thứ Tư, 21 tháng 2, 2018

MaiXướng:
Mai
“Yết hậu”

Ngoài hiên gió thở điệu phong trần

Bất chợt sương òa vỡ giọng ngân
Thức tỉnh Mai rùng mình bật dậy
Xuân…

Như Thị
***
Các Bài Họa:

Tuyết


Ngoài sân xe phủ tuyết trùm trần
Chuông tháp nhà thờ tiếng vọng ngân
Mai* nở lạnh lùng trong giá buốt
Xuân…

NS CANADA
*Mai Canada 4 cánh mọc ở rừng,
muà đông hoa nở thật sum sê!
***
Hương Xuân


Tứ đại chân bon giũ bụi trần
Để hồn lắng đọng tiếng chuông ngân
Hiên chùa hương thoảng mai đào ngát
Xuân…

Như Thu
***
Mai

Mai phô sắc thắm giữa dương trần
Dẫu điệu đông hàn lác đác ngân
Trinh bạch mơ huyền hương tuyệt diệu
Xuân ...

Trần Ngộ
***
Thức Hoa


Cái lạnh se trên nụ tuyệt trần
Từng chùm ngọc thạch gió lay ngân
Mong manh vóc lụa bày đôi tám
Xuân...

Mai Thư Hoàng
***
Mai


Cốt cách hiên ngang chốn bụi trần
Giao mùa én liệng tiếng đàn ngân
Ngàn mai rộ nở dâng hương sắc
Xuân...

Khánh Cương
29/12.
***
Đào


Gọi nắng hồng lên tẩy bụi trần
Ong hòa, bướm lượn, rộn ràng ngân
Đem về phố thị, từng thôn xóm
Xuân!

Phạm Duy Lương
***
Năm Mới


Mừng Chúa Ngôi Hai đã giáng trần
Đón chào Năm Mới khúc ca ngân
Nguyện cầu đất Việt bình an hưởng
Xuân!

Kim Oanh

Đăng nhận xét