Thứ Hai, 26 tháng 3, 2018

Gượng Cười - Khóc Cười


Bài Xướng:
Gượng Cười

Tết quê rộn rã phải không người?
Đất khách xuân màu héo hắt tươi
Cạn chén thì ra sầu vị cũ...
Cười!

Kim Oanh
***
Bài Họa:

Khóc Cười


1/
Lữ khách đêm trăng muốn gặp người.
Giãi bầy tâm sự kém niềm tươi
Quê hương đang khóc mình không thể...
Cười!

2/
Mờ ảo trời đêm chẳng thấy người
Có mang theo một đóa hoa tươi
Nghĩ rằng muốn tặng người trong mộng...
Cười!

3/
Từ lâu nhung nhớ một bóng người
Mắt sáng như sao lộ nét tươi
Niềm thương nỗi nhớ tan đi mất...
Cười!

4/
Thân tộc nước ngoài chẳng mấy người
Để con vượt biển mẹ không tươi
Vui mừng nghe được tin con tới...
Cười!

Khôi Nguyên

Đăng nhận xét