Thứ Hai, 19 tháng 3, 2018

Tình Thánh Giá - Tình Yêu Thiên ChúaTình Thánh Giá

Buồn len ngõ vắng một chiều
Calvê Thập Giá dập vùi thân Cha
Vì con dang cánh tay ra
Diù con vượt những can qua cuộc đời
Tình yêu cứu độ cao vời
Quỳ bên chân Chúa nhậm lời xin vâng

Kim Oanh
***
Cảm tác:

Tình Yêu Thiên Chúa

Gol..tha tiếng Chúa trong chiều
Gọi mời nhân thế giữ điều răn Cha
Tâm hồn hãy mở cửa ra
Yêu người - kính Chúa nở hoa muôn đời
Tình yêu Thiên Chúa sáng ngời
Lòng con nhẩn nguyện muôn lời xin vâng

Đức Hạnh
19 03 2018

Đăng nhận xét