Thứ Bảy, 24 tháng 3, 2018

Lời Cầu Nguyện


(Đăng bài thơ này để tưởng nhớ người bạn thơ Đỗ Hữu Tài trong mùa Phục Sinh.Nguyện cầu Hương Linh bạn hạnh phúc nơi Nhà Chúa!)

Cảm tạ Chúa từ ngôi cao xuống thế
Vì loài người Chúa nhận lấy hy sinh
Chịu đóng đinh cho quân dữ đánh đòn
Để cứu rỗi loài người trên thập tự

Thuở xa xưa một mình trên núi Sọ
Chúa âm thầm cầu nguyện giữa đêm khuya
Ở nơi đây con thành khẩn van nài
Chúa che chở cho con trong cuộc sống

Cho nhân loại không gây thù kết oán
Cho người già, bệnh tật được bình an
Người giầu sang biết xử dụng đồng tiền
Người nghèo khó được ấm êm no đủ

Cho thế giới từ nay thôi binh lửa
Cho mọi người biết đùm bọc thương yêu
Cho Việt Nam thoát khỏi ách gông cùm
Cho con được bền lòng theo chân Chúa

Đỗ Hữu Tài
4 / 2000
Đăng nhận xét