Thứ Ba, 13 tháng 3, 2018

Nỗi Nhớ Tháng Ba
Nỗi Nhớ Tháng Ba

Sao bạn không về với tháng ba?
Nhặt bông gạo rụng đỏ hiên nhà
Tiếng ve sầu đã ran chiều vắng
Cánh én xuân vừa khuất nẻo xa
Chạnh nỗi người say trời lữ thứ
Ngùi đêm rượu đắng chén quan hà
Bâng khuâng trỗi nhớ ai ngàn dặm
Chốn cũ âm thầm một bóng ta.

 

Nguyễn Gia Khanh
***
Tháng Ba Hoa Gạo Nhớ Người

Đỏ mầu hoa gạo tháng ba
Chạnh lòng ai nhớ người xa phương nào
Ngày tơ nắng dạt hanh hao
Chút mây, chút gió mùa xao xuyến trời
Chút thương, chút giận tình ơi
Phụ phàng chi để sầu vơi vơi sầu!!!
Tháng ba hoa gạo đỏ mầu
Chạnh lòng ai chữ vần câu thơ hề
 
Nhị( Cố Quận) 
***
Tháng Ba Hoa Gạo Nhớ Nhung

Theo ai thơ thẩn tháng ba
Chạnh lòng xao xuyến tranh ta thơ người
Gom bao tâm ý từng lời
Vẽ lên mộng tưởng rạng ngời dáng xưa
Đón mùa nỗi nhớ vàng trưa
Hoa gạo thêu áo ươm vừa nhớ nhung
Tim mơ đỏ sắc thủy chung
Dặm ngàn lữ thứ trùng phùng tháng ba


Kim Oanh
Đăng nhận xét