Thứ Hai, 5 tháng 3, 2018

Mắt Lá Mùa Xuân


Nghe thời gian quay quắt
Trên tóc mây trắng ngà
Khẽ nghiêng vai đời đã
Bóng trăng tà nẻo qua

Em ngồi mơ mắt lá
Rung theo nắng bên thềm
Ta ngồi ôn kỷ niệm
Mắt là buồn chân chim

Mùa xuân thay lá mới
Hoa nắng ươm tơ lòng
Tìn yêu theo tiếng vọng
Nắng xuân lồng hoài mong

Ta về trong cõi nhớ
Gom sắc hoa một thời
Phủ lên từng lá mộng
Ủ lấy mùa xuân tươi

Bằng Bùi Nguyên


Đăng nhận xét