Thứ Bảy, 16 tháng 5, 2015

Chúc Mừng Sinh Nhật Kim Oanh 5/2015


Một năm rồi lại một năm
Sinh nhật em gái anh nằm anh rên
Dường như bị thế mà hên
Không gì gửi tặng tại quên thôi mà
Oanh ơi đừng có kêu ca
Cứ làm "thư ký"* có quà năm sau

Quên Đi
(*) Tại anh bị bệnh không ngồi đánh máy được
***
Các Bài Họa: 
Chúc Mừng Sinh Nhật Kim Oanh

Món quà đã hứa sang năm
Đến ngày sinh nhật chớ nằm chớ rên
Thôi thì bấm quẻ rủi hên
Cầu thêm Trời Phật đừng quên đó mà
Bài thơ "con cá" có ca
Nhất ngôn quân tử trước quà chúc sau

Kim Phượng
16/5/2015
***

Chúc Mừng Sinh Nhật Kim Oanh

(Nhái thơ Sáu Tám của Quên Đi và Kim Phượng cho vui...)

Sang năm, tính chuyện sang năm!
Bây giờ sinh nhật, chớ nằm... mà rên!
Chúc OANH vui, khỏe, ... trẻ thêm!
Chăm Vườn Thơ Thẩn chẳng quên đâu mà!
Mai nầy anh Đức khỏe ra,
QUÊN ĐI hổng dám QUÊN QUÀ của em !!!

Đỗ Chiêu Đức
***

Các Bài Cảm Tác:

Chúc Mừng Sinh Nhật Kim Oanh
Sinh nhật Kim Oanh với Tháng Năm,
Thời gian thấm thoát vốn xa xăm.
Chúc mừng em gái sao quên được,
Chào đón niềm vui "tuổi hạc" chăm.
Chẳng biết làm sao đường cách trở
Mong cô giáo thọ mấy trăng rằm.
Nói năng tình nghĩa đầy nhân hậu,
Chiếu cố "Vườn Thơ" bạn quý thăm...

Mai Xuân Thanh
Ngày 17 tháng 05 năm 2015
***
Chúc Sinh Nhật Muộn

Qua rồi mười sáu tháng năm
Sinh nhật em gái buồn nằm tủi thân
Mỗi năm chỉ có một lần
Cớ đâu ta lại vô tâm thế mà
Cho anh xin lỗi em nha 
CHÚC MUỘN một tiếng thay QUÀ (cho) KIM OANH!

Nguyễn Đắc Thắng
20150518

***
Lời Chúc Muộn Màng

Kim Oanh sinh nhật tháng năm
Mà im thin thít ...vui thầm mình ên
Bây giờ biết được....bắt đền
Một trang thơ mới "hương thừa" xem vui
"Vườn thơ thẩn" hứa quà rồi
Riêng Song Quang sẽ đền bồi gì đây ??
(Cô) láng giềng vui tính...khó này
Nếu mà hứa ...cụi,phải tay cô nàng
Thôi thì lời chúc muộn màng
"Bình an,sức khoẻ" ...gởi sang...hứa lèo


Song Quang
***

Kính gửi thầy và các anh chị Vườn Thơ Thẩn.
Thật cảm động hết sức khi nhận được " quà Hứa" hihihih.... của các anh chị gửi cho em
Một sinh nhật thú vị từ Vườn Thơ Thẩn, giúp cho em thêm sức lực để làm "thư ký" cho anh Quên Đi.


Cảm Ơn Quà Của "Vườn Thơ Thẩn"

Qua rồi mười sáu tháng năm
Nhưng đây bao tiếng nồng nàn chúc vui
Lặng lặng em mỉm miệng cười
Cám ơn "quà hứa" chao ui ... cổ dài...(hihihi..)
"Quà thơ" ghẹo thật là hay
Cả "Vườn Thơ Thẩn" ngất say rộn ràng

Kim Oanh